Uføreforsikring

Hva skjer med økonomien din dersom du blir langvarig syk?

Kan du se for deg din hverdag med bare uføretrygd fra NAV? Mange opplever en betydelig nedgang i lønn, ofte en halvering, ved langvarig sykdom. Våre uføreforsikringer sikrer økonomien din hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe mer.

Hvorfor bør du ha en uføreforsikring?

Sykdom eller ulykke kan føre til at du blir helt eller delvis ufør og må slutte å jobbe. NAV dekker på langt nær den inntekten du hadde da du jobbet, noe som ofte medfører økonomiske utfordringer.
En uføreforsikring kan ikke gjøre deg frisk, men kan gjøre hverdagen lettere.

Vi tilbyr to ulike uføreforsikringer:

  • Uføreforsikring Super - gir månedlig utbetaling
  • Uføreforsikring Ekstra - gir engangsutbetaling med månedlig forskuttering

Slik fungerer Uføreforsikring Super

Uføreforsikring Super gir deg månedlig utbetaling hvis du har vært minst 50% sykemeldt i 12 mnd. Forsikringen utbetales helt frem til 67 år, og dekker alle sykdommer.

Slik fungerer Uføreforsikring Ekstra

Uføreforsikring Ekstra gir deg månedlig utbetaling hvis du har vært minst 50% sykemeldt i 12 mnd.  Hvis du blir varig ufør og ikke kan jobbe mer, får du resten av forsikringssummen utbetalt som et engangsbeløp.